Artikler på Nyorientering.no

Tredelt økonomi – et nytt økonomisk paradigme

12. april 2019 Artikler, Økonomi 0

Verden trenger bærekraftige økonomiske ideer for å motvirke privatisering, konsentrasjon av rikdom på få hender, trusler mot miljøet og manglende respekt for demokratiske prinsipper som...

Les mer

Latinamerikansk soya i norsk landbruk

16. juni 2017 Landbruk 0

Latinamerikansk soya i norsk landbruk – hvilken rolle spiller soya i verdenshandelen – Intervju med Luis Rojas Soya er en av de viktigste bestanddelene i...

Les mer

Norges säkerhet och geopolitikens återkomst

12. juni 2017 Artikler, Sikkerhet 0

Om den norska godtrogenheten, skrevet av Ola Tunander. Norges geostrategiska placering På 1980-talet beskrev USAs marinminister John Lehman den ryska Kolahalvön som ”the most valuable...

Les mer

Norge undergraver alles sikkerhet

23. november 2016 Artikler, Sikkerhet 0

Norsk sikkerhetspolitikk har vært tuftet på å være på lag med verdens ledende stormakt, først Storbritannia, deretter USA. Dette har vært så bestemmende at til...

Les mer

Myten om frihandel

24. oktober 2016 Artikler, Økonomi 0

Framleis er den religiøse trua på frihandel dominerande blant norske og vestlege politikarar. I Stortingsmelding 29 (2014-2015), Globalisering og handel, får vi servert ei kritikklaus...

Les mer

Les mer

Tilslørte bondepiker

10. juni 2015 Artikler, Landbruk 0

Før vi veit kor vi skal, må vi vite kor vi er. Her byrjar problema i debatten om det norske jordbruket. Legitimiteten til det norske...

Les mer