Posts In: Sikkerhet

Norges säkerhet och geopolitikens återkomst

12. juni 2017 Artikler, Sikkerhet 0

Om den norska godtrogenheten, skrevet av Ola Tunander. Norges geostrategiska placering På 1980-talet beskrev USAs marinminister John Lehman den ryska Kolahalvön som ”the most valuable...

Les mer

Norge undergraver alles sikkerhet

23. november 2016 Artikler, Sikkerhet 0

Norsk sikkerhetspolitikk har vært tuftet på å være på lag med verdens ledende stormakt, først Storbritannia, deretter USA. Dette har vært så bestemmende at til...

Les mer