[vc_row][vc_column][kwoon_section_title]Prinsipper for et balansert landbruk

[/kwoon_section_title][vc_column_text]-          Jordbrukspolitikken handler ikke om bøndene. Matproduksjonen har en lang rekke politiske formål som er forvaltet og finansiert av fellesskapet i tett samarbeid med selveiende norske jordbrukere.

–           Produksjonsmåtene i jordbruket må foregå på en slik måte at de politiske formålene med matproduksjonen oppfylles. Det viktigste formålet med jordbrukspolitikken er matvaresikkerhet, en betydelig produksjon av mat på egen arealer.

–          Vi vil gjenopprette et sunt, lønnsomt og balansert landbruk, med strengt importvern av basisvarer. Fraflyttinga fra bygdene er gått for langt. En av årsakene er et usunt, ikke bærekraftig industrilandbruk i altfor store gardsbruk som utkonkurrerer bønder over hele verden og driver dem mot byene som siste utvei.

–          Desentralisert folkevekst er et ideal, og videreforedling, f.eks. meieri, treforedling, fiskeforedling, sylting osv., skal skje nærmest mulig råvarekilden. I Norge har styresmaktene vært hypnotisert av ”stordriftsfordeler”. Jordbrukspolitikkens to viktigste drivkrefter: statlige investeringsmidler og en politisk bestemt lav kraftfôrpris, tilrettelegger for stordriftsstrukturer i norsk matproduksjon. Studier over hele verden viser at små bønder er vel så produktive og behandler jorda bedre. Staten må slutte å satse på det store, ulønnsomme industrijordbruket

–          I dag er produksjonskostnadene i jordbruket årlig om lag en milliard kroner høyere enn markedsinntektene. Hele inntektsgrunnlaget i jordbruket er overføringer fra staten. Subsidiene bør skjæres ned, slik at folk skal betale det maten koster, så bøndene legger opp produksjonen etter driftsøkonomi og lokal ressurstilgang og i tråd med det folk trenger. Vi må heller ha sterkt importvern på fast definerte basisvarer, som melk, visse grønnsaker, korn, ull, og lignende. Så lenge vi har nok gras til fôr hjemme, så skal vi ikke importere kraftfôr. Kraftfôret legger beslag på matjord og driver opp prisene i fattige land.

–          Utover fast definerte basisvarer og en del halvessensielle nødvendighetsvarer kan det herske frihandel, men det må være strenge regler for utførsel av kapital. En naturlig frihandelsregion for Norge er Norden, og vi vil blåse nytt liv i NORDØK, nordisk økonomisk union, som nesten ble virkeliggjort i 1971. Dette er helt i tråd med ønskene til de nordiske folkene, og næringene i Norden utfyller hverandre på en gunstig måte.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Les vår plattform» style=»3d» shape=»square» color=»violet» size=»lg» link=»url:http%3A%2F%2Fnyorientering.no%2Fplattform-nyorientering%2F|||»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Les om vår landbrukspolitikk» style=»3d» shape=»square» color=»violet» size=»lg» link=»url:http%3A%2F%2Fnyorientering.no%2Flandbruk%2F|||»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Les om vår økonomiske politikk» style=»3d» shape=»square» color=»violet» size=»lg» link=»url:http%3A%2F%2Fnyorientering.no%2Fokonomi%2F|||»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Les om vår sikkerhetspolitikk» style=»3d» shape=»square» color=»violet» size=»lg» link=»url:http%3A%2F%2Fnyorientering.no%2Fsikkerhetspolitikk%2F|||»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=»Ønsker du å komme i kontakt med Nyorientering?» style=»3d» color=»blue» add_button=»right» btn_title=»Kontakt oss her» add_icon=»left» i_icon_fontawesome=»fa fa-envelope-o» i_color=»white» btn_link=»url:http%3A%2F%2Fnyorientering.no%2Fkontakt-oss%2F||» btn_custom_onclick=»true»]Klikk her om du har spørsmål eller ønsker å gi oss tilbakemeldinger på vår politiske plattform.[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]