Om Nyorientering

Portrett Regi

Minneord

Professor em. Regi Th. Enerstvedt var en av initiativtakerne til det som i dag er Nyorientering. I et intervju i 2013 uttalte han:

«Tiden er inne for å binde sammen kravene om hovedområdene fred, en robust og sterk velferdsstat, utvidet demokrati og nasjonal styring med landets ressurser. Det er mer enn nok til å skape solid grunnlag for en ny type bevegelse.»

En slik bevegelse bidro han til sjøl gjennom oppstarten av Nyorientering. Han var en skapende kraft i utformingen av Nyorienterings plattform, og deltok aktivt i Nyorienterings arbeidsgruppe til han uventet gikk bort 22. september 2017.

Portrett malt av Aslaug Graff Høye

Kort om vår politikk

  • Folkelig innvirkning på norsk politikk
  • Norge ut av EØS.
  • Videre satsing på velferdsstaten.
  • Styrke lokalsamfunnet
  • Radikal omlegging av norsk landbruk
  • Bruk av militæret til forsvar, ikke angrep
  • Nasjonal kontroll av norske grenser

 

Ta kontakt med Nyorientering

Ønsker du å være med på laget? Har du et innlegg du ønsker å publisere på våre nettsider?

Vi hører gjerne fra deg – ta kontakt med oss for mer informasjon om oss og vår virksomhet.

© 2023 | Nyorientering | post@nyorientering.no