Norge ut av EØS

EØS må erstattes av en handelsavtale med EU.

Økt folkestyre

Den politiske arena må flyttes bort fra dagens partivelde til ekte folkelige bevegelser.

Fornye sikkerhetspolitikken

Ja til forsvar. Nei til angrep.

Styrket velferdsstat

Oppbyggingen av en omfattende velferdsstat har vært en forutsetning for utjevning, fordeling og demokratisk utvikling.

Lokal selvråderett

Kommunene må styres ut fra prinsipper og systemer som sikrer innbyggerne medvirkning. Innbyggerne må få kort vei til folkevalgte organer, og politikerne stå til ansvar for all kommunal virksomhet.

Radikal omlegging av norsk landbruk

Små og mellomstore jordbruk er mer lønnsomme, sikrer bedre matproduksjon og behandler jorda bedre.

Offentlig eid nøkkelindustri

Stat, fylke eller kommune kontrollerer råvare-, vann- og energiforsyning og de viktigste kommunikasjonene.

Steng spekulative markeder

Arbeidstakernes innflytelse på eget arbeid og demokrati på arbeidsplassen styrkes

Skal vi skape noe stort sammen?

Ønsker du å komme i kontakt med Nyorientering?

Klikk her om du har spørsmål eller ønsker å gi oss tilbakemeldinger på vår politiske plattform.