[vc_row][vc_column][kwoon_section_title]

Norges sikkerhetspolitiske doktrine – motdoktrine

[/kwoon_section_title][vc_column_text]Doktrine er en fastsatt eller i praksis fulgt sikkerhetspolitisk tenkning og linje basert på gitte forutsetninger.

Gjeldende doktrine innen sikkerhetspolitikk:

 • FN-sporet, dvs internasjonal deltakelse i tråd med vedtak i FN
 • NATO medlemskap, dvs gjensidig forpliktelse og rett til bistand fra andre medlemmer
 • Stille opp for USA, for å sannsynliggjøre støtte fra USA i norske interesser
 • Trekke inn enkelte EU stater i norske interesser for å sikre støtte, herunder Tyskland, Nederland og Danmark
 • Vekt på menneskerettigheter

Norges interesser:

 • Stabilitet i nordområdene
 • Forvaltning og ressurstilgang i havområdene som er underlagt norsk jurisdiksjon i kraft av Havrettstraktaten og andre folkerettslige avtaler
 • Overholdelse av folkeretten om kystnasjonenes rettigheter
 • Kontroll over landterritoriet
 • Eksport av olje, gass og fisk som en av Europas største leverandører
 • Stabilitet som leverandør
 • Bevare en sterk, entydig folkerett som beskytter små stater

Norges handlingsrom:

 • Omgitt av stormakter, USA, EU og Russland som samtidig er havmakter
 • Norsk havområde (jurisdiksjon) av strategisk betydning for stormaktene,
  • Militærstrategisk (Tilstedeværelse, kontroll med hverandre og prinsippet om fri gjennomfart)
  • Ressursmessig (store strategiske ressursforekomster som olje og gass)
 • Økonomisk handlingsrom
 • Hypotese: Stopp eller begrensninger i forsyninger av olje og gass fra Norge til Europa, vil medføre mottiltak fra konsumentstater jf. historiske erfaringene i 1905 og 1940 med Narvik som utskipningshavn for malm.

Utviklingstrekk:

 • Krigføring mot land som står mot vestlig konsensus.
 • Ringe inn, svekke, eventuelt intervenere:
  • Iran, pga beliggenhet, ressurser og manglende føyelighet (jf 1954)
  • Kina, pga beliggenhet, som økonomisk utfordrende makt og potensiell militær likeverdig
  • Russland, pga beliggenhet, ressurser potensiell militær likeverdig (jf 1914, 1919 og 1941)
 • Intervensjonismens ideologiske forkledning er utbredelse av ”demokrati” og ”menneskerettigheter”, såkalt liberal interventionism

Motdoktrine som alternativ norsk sikkerhetspolitikk:

 • Konsekvent fredspolitikk – prinsippet om fredelig sameksistens
 • Nedrustning, herunder atomvåpenfrie soner
 • Forsvar av folkerettens prinsipper om:
  • statenes sjølbestemmelse og ikke innblandingsprinsippet
  • hver stat likeberettiget i det internasjonale samfunn
 • Anti-kolonistisk politikk
  • Ubetinget avvisning av deltakelse i militære intervensjoner
  • Enhver politisk eller militær innblanding i energiproduserende stater for å få kontroll med ressursene, anses som legitimering av konsumentstaters intervenering i produsentstater, i direkte strid med Norges interesser som energiproduserende stat.
 • Opprettholde FN-sporet, men med forbehold om avvisning av tiltak som i sitt vesen er kolonistisk, jf. Libya.
 • Gjensidig nedbygging av militære allianser, herunder Nato
 • Utmeldelse av Nato dersom det fortsatt kriger «out of area»
 • Avvikle praksisen med å følge USA
 • Avvikle og erstatte systemer som underordner Norge i forhold til USA
 • Ta initiativ til Nordisk forsvarsforbund basert på prinsipper i en motdoktrine
 • Bilaterale avtaler med USA, Russland, Canada, EU, UK, Tyskland, Nederland, Frankrike og de nordiske land basert på prinsipper i en motdoktrine
 • Aktiv ressursforvaltning i hele havområdet for å legitimere norsk overhøyhet
 • Ressursbevarende og -økende forvaltning i havområdene for å legitimere norsk overhøyhet
 • Stabil og forutsigbar leverandør av olje, gass og fisk til Europa
 • Tilstedeværelse av fartøyer og installasjoner som markerer og handhever norsk jurisdiksjon i havområdene
 • Arbeide for avtaler mellom kyststatene og havmaktene i nordområdene for demilitarisering og atomvåpenfrie soner
 • Oppbygging av norsk marine og flyvåpen som markerer og handhever suverenitetsinteresser i havområdene, men innenfor eventuelle avtaler om demilitarisering
 • Vernepliktbasert hær
 • Økonomiske virkemidler:
  • Ingen olje-, gass- eller våpeneksport til krigførende stater
  • En andel av olje- og gasseksporten til levedyktige betingelser til konsumentstater som nasjonaliserer sin industriproduksjon eller gjennomfører andre demokratiske tiltak
  • En andel av Statens pensjonsfond til investeringer i stater som nasjonaliserer sin industriproduksjon eller gjennomfører andre demokratiske tiltak
 • Øke investeringer av overskuddet av olje- og gassalg i norsk landbasert industri for å:
  • Diversifisere næringsgrunnlaget bort fra ensidig avhengighet av olje og gass
  • Utvikle næringsliv i distriktene for å opprettholde bosetting over hele landet

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Les vår plattform» style=»3d» shape=»square» color=»violet» size=»lg» link=»url:http%3A%2F%2Fnyorientering.no%2Fplattform-nyorientering%2F|||»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Les om vår landbrukspolitikk» style=»3d» shape=»square» color=»violet» size=»lg» link=»url:http%3A%2F%2Fnyorientering.no%2Flandbruk%2F|||»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Les om vår økonomiske politikk» style=»3d» shape=»square» color=»violet» size=»lg» link=»url:http%3A%2F%2Fnyorientering.no%2Fokonomi%2F|||»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Les om vår sikkerhetspolitikk» style=»3d» shape=»square» color=»violet» size=»lg» link=»url:http%3A%2F%2Fnyorientering.no%2Fsikkerhetspolitikk%2F|||»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=»Ønsker du å komme i kontakt med Nyorientering?» style=»3d» color=»blue» add_button=»right» btn_title=»Kontakt oss her» add_icon=»left» i_icon_fontawesome=»fa fa-envelope-o» i_color=»white» btn_link=»url:http%3A%2F%2Fnyorientering.no%2Fkontakt-oss%2F||» btn_custom_onclick=»true»]Klikk her om du har spørsmål eller ønsker å gi oss tilbakemeldinger på vår politiske plattform.[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]