Nyorientering: Fornyet sikkerhetspolitikk Norge ut av EØS Økt folkestyre Styrket velferdsstat

Om Nyorientering

Kort om vår
politikk

  • Folkelig innvirkning på norsk politikk
  • Norge ut av EØS.
  • Videre satsing på velferdsstaten.
  • Styrke lokalsamfunnet
  • Radikal omlegging av norsk landbruk
  • Bruk av militæret til forsvar, ikke angrep
  • Nasjonal kontroll av norske grenser

Fremhevede saker

Nyorientering er en partiuavhengig organisasjon med utvalgte fanesaker: 

Norge ut av EØS

EØS må erstattes av en handelsavtale med EU

Økt folkestyre

Den politiske arena må flyttes bort fra dagens partivelde til ekte folkelige bevegelser.

Fornye sikkerhetspolitikken

Ja til forsvar. Nei til angrep

Styrket velferdsstat

Oppbyggingen av en omfattende velferdsstat har vært en forutsetning for utjevning, fordeling og demokratisk utvikling.

Lokal selvråderett

Kommunene må styres ut fra prinsipper og systemer som sikrer innbyggerne medvirkning. Innbyggerne må få kort vei til folkevalgte organer, og politikerne stå til ansvar for all kommunal virksomhet.

Radikal omlegging av norsk landbruk

Små og mellomstore jordbruk er mer lønnsomme, sikrer bedre matproduksjon og behandler jorda bedre.

Offentlig eid nøkkelindustri

Stat, fylke eller kommune kontrollerer råvare-, vann- og energiforsyning og de viktigste kommunikasjonene.

Steng spekulative markeder

Arbeidstakernes innflytelse på eget arbeid og demokrati på arbeidsplassen styrkes

Nordisk økonomisk samarbeid

Søke om et nordisk økonomisk samarbeid

Ta kontakt med Nyorientering

Ønsker du å være med på laget? Har du et innlegg du ønsker å publisere på våre nettsider?

Vi hører gjerne fra deg – ta kontakt med oss for mer informasjon om oss og vår virksomhet.

© 2023 | Nyorientering | post@nyorientering.no